Kültür ve Turizm Bakanlığı lise ve önlisans mezunu işçi alımı!

Resmi Gazete’de yer alan açıklamaya nazaran; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, kısmı, puan tipi, yeri ve adedi belirtilen durumlara, toplam 14 kontratlı işçi alımı yapılacaktır. 

Hangi Takımlara Alım Yapılacak?

Personel alımları İstanbul ve Ankara’da yapılacak. Aşağıda yer alan takımlardan Bilişim Teknolojileri Teknisyeni alımı Ankara’da ve Öteki konumlar için alımlar İstanbul vilayetinde gerçekleştirilecek.

  • 1 Tekniker ( Elektrik Elektronik )

  • 1 Tekniker ( Bilgisayar Teknolojisi )

  • 2 Teknisyen ( Mobilya ve İç Yer Tasarımı )

  • 4 Teknisyen ( Elektrik-Elektronik Teknolojisi )

  • 3 Teknisyen ( Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme )

  • 2 Teknisyen ( Makine Teknolojisi )

  • 1 Teknisyen ( Bilişim Teknolojileri )

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurundaki genel koşullar ve ilan edilen münhal konum için belirtilen özel kurallar aranır: 

1. Türk Vatandaşı olmak, 

2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3. Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak, 

6. Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7. Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

TEKNİKER (TKNKR-1) 

Bu durumda 1 kontratlı işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik yahut Elektronik Teknolojisi kısımlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP93 puan tipinden minimum 70 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla birebir puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. 

3- Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan : İstanbul (1) 

TEKNİKER (TKNKR-2) 

Bu konumda 1 kontratlı işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi kısımlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP93 puan çeşidinden minimum 70 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla tıpkı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. 

3- Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, konumlar için belirlenen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan : İstanbul (1)

TEKNİSYEN (TKNS-1) 

Bu konumda 2 kontratlı işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1- Mesleksel ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mobilya ve İç Yer Tasarımı kısımlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan tipinden taban 70 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla tıpkı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. 

3- Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, konumlar için belirlenen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan : İstanbul (2) 

TEKNİSYEN (TKNS-2) 

Bu konumda 4 kontratlı işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1- Mesleksel ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi kısımlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan çeşidinden minimum 70 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla tıpkı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. 

3- Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, konumlar için belirlenen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan : İstanbul (4) 

TEKNİSYEN (TKNS-3) 

Bu durumda 3 kontratlı işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1- Mesleksel ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme kısımlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan tipinden minimum 70 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla tıpkı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. 

3- Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan : İstanbul (3) 

TEKNİSYEN (TKNS-4) 

Bu durumda 2 kontratlı işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1- Mesleksel ve Teknik Eğitim veren Liselerin Makine Teknolojisi kısımlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan tipinden minimum 70 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla tıpkı puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. 

3- Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan : İstanbul (2) 

TEKNİSYEN (TKNS-5)

Bu durumda 1 kontratlı işçi alınacaktır. 

Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1- Mesleksel ve Teknik Eğitim veren Liselerin Bilişim Teknolojileri kısımlarından mezun olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan cinsinden taban 70 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısının üç katı aday ortasına girmek; En son adayın aldığı puanla birebir puana sahip adaylar da giriş imtihanına çağrılır. 

3- Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mahzur olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan : Ankara (1)

Başvurular elektronik ortamda 22/08/2022 – 28/08/2022 tarihleri ortasında alınacaktır, 

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Meslek Kapısı-İşe Alım Süreçlerinin Yapılması yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.

Aranan kurallardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar yalnızca bir vilayet ve tahsil durumuna nazaran bir durum için müracaatta bulunabilecek olup, tercih ettiği vilayet için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla vilayet yahut nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Adaylar alıma ait bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü imtihan 6-7 Eylül 2022 tarihleri ortasında yapılacak olup, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Ayrıca, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir. İmtihan tarihinde değişiklik olması durumda tekrar ilan edilecektir.